Bartošovický mlýn [ Mlýn vodní nebo větrný ]

Areál vodního mlýna s komplexem vodohospodářských staveb je nemovitou kulturní památkou . Byl budován od konce 15. století až do století dvacátého. Objekty jsou zastřešeny sedlovými střechami z druhé pol. a konce 19. stol. Mlýnice včetně přilehlé místnosti pro turbiny a agregát je zachována bez úprav. Na Odře nad mlýnem je vybudován střechovitý dřevěný jez.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bartosovice.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 11:17 hodin