PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Boží muka

Boží muka severně od obce z první poloviny 19. století patří mezi památky obce i okresu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz
Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:27 hodin