Kaple sv. Kateřiny

Kaple se nachází na kopci na pravém břehu Třebovky, uprostřed strého hřbitova. Románská rotunda ze 13. stol., jediná ve Východních Čechách, vystavěna z lomového kamene, byla goticky upravena v 2. pol. 14. stol.

KONTAKTADRESSE:

Záchlumí
561 87 Litice nad Orlicí
Česko (CZ)
tel: (+420) 603 232 212
fax: (+420) 465 514 338
e-mail: ic@muuo.cz

LOKALIZACE

Satzart: Kaple
DATENAKTUALISIERUNG: uživatel č. 508 org. 116, 21.04.2004 v 13:47 hodin