HROMÁDKA Josef Lukl [ Osobnost ]

Josef Lukl Hromádka (1889-1969)
* 8.6.1889
+ 26.12.1969
Teolog, nakladatel, spisovatel, člen Světové rady míru

Narodil se v Hodslavicích 8.6.1889. Evangelický českobratrský teolog, profesor Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, činitel ekunemického mírového hnutí ( člen Světové rady míru), představitel dialogické teologie.
Za války působil v USA na univezitě v Princetonu, kde přednášel na bohosloveckém semináři. Založil zde časopis Husův list a po celou dobu pobytu v zahraničí byl jeho redaktorem.
V létě 1947 se vrací do Československa a ujímá se práce na Husově bohoslovecké fakultě a je zvolen do jejího čela jako děkan.

Publikoval v řadě časopisů:
Křesťanská revue (které byl redaktorem), Theologica evangelica, Kostnické jiskry.

Literární činnost:
Je autorem řady knižních titulů, početných studií, článků, esejů a drobných textů:
O otázce náboženství (1922), Křesťanství a jeho vývoj (1922),
Jan Karafiát (1925),
Palackého osobnost a jehovýznam v národním probuzení (1926), Základy teologické ietiky (1929),
Dostojevskij a Masaryk (1931),
Mezi východem a západem (1946),
Od reformace k zítřku (1956),
Evangelium o cestě za člověkem (1958).

Ke stému výročí narození J. L. Hromádky vyšel výbor z drobných statí studií a úvah roztroušených v časopisech a sbornících pod názvem Do nejhlubších hlubin s podtitulem Život, setkání,teologie (Kalich 1990).

Dr. Josef Lukl Hromádka zemřel 26.12.1969 a jeho ostatky jsou uloženy na evangelickém hřbitově v Hodslavicích.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hodslavice.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 153, 07.04.2003 v 11:19 hodin