Jezera

Jezera vzniklá po těžbě štěrkopísků jsou hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních a mokřadních ptáků (kormorán velký, husa velká, potápka roháč, moudivláček lužní).

LOKALIZACE

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: uživatel č. 705 org. 56, 17.03.2004 v 09:18 hodin