PŘIPRAVUJEME: Svatováclavská Tlačenice perníku (28.09.2020 v 10:00 hodin)

Pardubice


V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.
IT CONTENTS - REGION:

FROM CALENDAR OF ACTIONS

Akce, jež končí za více než 2 dny:

LOKALIZACE

LAST MODIFY: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 04.01.2003 v 15:58 hodin