PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Valašské Meziříčí


V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.
SPRÁVNÍ OBVOD JE VYMEZEN ÚZEMÍM OBCÍ:

LOKALIZACE

VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE EVIDUJEME

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 05.01.2003 v 15:48 hodin