PŘIPRAVUJEME: Tlačenice perníku v Království perníku (28.09.2021 v 10:00 hodin)

Šlapanice


V systému veřejné správy se část kompetencí státu přenáší na tzv. pověřené obecní úřady, jejichž správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb.
SPRÁVNÍ OBVOD JE VYMEZEN ÚZEMÍM OBCÍ:

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 03.02.2003 v 12:48 hodin