Bukový chodník, lovecká stezka Lichnovských [ Turistická zajímavost ]

Bukový chodník - lovecká stezka Lichnovských se stala jednou z nejznámnějších a nejnavštěvovanějších lesních cest v zámeckém parku. Trasa stezky vede ze zámeckého parku od kamenné desky s nápisem "Buchen Weg". Vede pohodlně po vrstevnici na pravém břehu řeky Moravice, proti jejímu proudu, nádhernými bukovými lesy pralesního charakteru. Najdeme zde romantické scenerie a překrásné vyhlídky, stezku protínají potůčky, v okolí jsou kamenné sutě i skalky, rostou zde zajímavé byliny. V průsecích se vyskytují chráněné náprstníky a zvonky. Výjimečný vzduch a další faktory působící léčivě na duševní vyčerpání, alergie a jiné choroby. Zejména starší lidé uvítají minimální převýšení.

Bukovým porostem po stezce dojdeme nad Žimrovice. Zajímavou scenérii trasy dokreslují lokality s bujarými kapradinami.

Po 5 km se turisté dostanou do údolí Lužkoveckého potoka na pravém břehu Moravice. Pak mohou pokračovat směrem k autobusové zastávce nebo pěšky zpět do Hradce nad Moravicí. Stezka je využívána jak v létě, tak i v zimě "běžkaři". Bukový chodník kříží i jiné stezky, např. Jedlový chodník, ten spojuje "Fanny Baude" - dnes Bezručova vyhlídka - se splavem v Žimrovicích.
Stezku v minulém století lemovalo 20 hájoven a mysliveckých posedů. Ještě za knížete Viléma ve třicátých letech 20. století byla stezka sjízdná vozem, protože několik úžlabin, jimiž stékají v deštivých obdobích potůčky z doubravské stráně do řeky, bylo tehdy překlenuto dřevěnými můstky. Za okupace, přestože Lichnovští v hradeckém zámku bydleli, již nebyly opravovány a začaly chátrat.
První snahy o obnovení stezky se datují do roku 1985, což se do roku 2000 zásluhou vedení města a Správy zámků Hradce nad Moravicí a Raduně a Českých lesů Opava plně podařilo. Bukový chodník (Buchen Weg) je turistická trasa vhodná především pro starší lidi, kteří mají rádi přírodu a vyhovuje jim trasa po rovině v délce 6,5 km.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 21.02.2003 v 09:04 hodin