Smíšeny pěvecký chrámový sbor

Historie:
Součástí slavnostních bohoslužeb vždy býval sólový a sborový zpěv. Nejstarší doloženou zprávou o účinkování kostelního sboru při farním kostele Petra a Pavla v Hradci
nad Moravicí pochází z roku 1846. Tehdy vystupoval při Beethovenově mši
s vystoupením Ference Liszta na primici P. Roberta E. hraběte Lichnovského.
V roce 1911 byly ve farním kostele instalovány nové varhany a od té doby se ještě výrazněji rozvíjí chrámový sbor.
Podle žijících pamětníků byl asi od konce dvacátých let dirigentem chrámového sboru pozdější varhaník Richard Kvasnička. Po něm převzal tuto funkci až do roku 1970 jeho bratr Petr Kvasnička, který zároveň řídil hradeckou dechovku.
Po jeho smrti nastoupil na jeho místo houslista Karel Selvek a řídí sbor do roku 1990.
V roce 1991 se vedení sboru ujal mladý tenorista a varhaník M. Stoklasa a v roce 1997 předal dirigování svému kolegovi, sólovému trumpetistovi Jiřímu Šromovi.
Tento počet okolo 35 zpěváků se udržuje již značný počet let. Podle pamětníků z rodiny Richarda Kvasničky se nácvikové zkoušky sboru konaly ve velké světnici jejich domku v Hradci nad Moravicí.
V průběhu 2. světové války pak ve vytápěné sakristii farního kostela, v 70-tých letech v zasedací síni hasičské zbrojnice v Hradci nad Moravicí. Generální zkoušky
a zkoušky s instrumentalisty se konaly vždy jen na kůru nevytápěného kostela.
Po instalaci plynového vytápění se od roku 1997 zkoušky konaly i na oratoři nad sákristií a na kůru již příjemně temperovaného kostela. Za vedení M. Stoklasy
a dirigování J. Šroma sbor dosahuje stále vyšší úrovně a opouští kostel k vystupování ve Velké dvoraně Červeného zámku.

V současné době má chrámový sbor 35 zpěváků:
soprán 13 žen,
alt 7 žen,
tenor 8 mužů,
bas 6 mužů.

Za vedení M. Stoklasy a dirigování J. Šroma sbor vystupuje ve velké dvoraně Červeného zámku při oslavách 400 let posvěcení kostela, na jevišti Národního domu při oslavách 90. let od jeho postavení a při otevírání Mezinárodní výstavy Betlémů
v roce 2000.
V roce 1999 se sbor poprvé zúčastnil Festivalu duchovní hudby Opava a v roce 2000 vydal své nahrávky na CD ROMU.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Pěvecký sbor
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 17.02.2003 v 12:51 hodin