Sviňská bouda v blízkosti Půllesa [ Turistická zajímavost ]

Tato nevelká stavba o vnějších rozměrech 6 x 9,5 m byla (podle hradeckého myslivce Oldřicha Plška) postavena v 19. století za knížete Karla Marii Lichnovského u obory na východní stráni mezi Půllesem a údolím potoka Hradečné, kdy tudy ještě nevedla státní silnice. Byl to menší špýchar pro uskladnění dužnatého a jaderného krmiva pro zvěř v oboře. Proto měl i sklep, byl asi 2,2 m hluboký. Po roce 1945 nebyly bouda státními lesy udržována. V roce 1977 hrozilo boudě již sesutí.
Z podnětu polesného Josefa Herodka byly stěny pospojovány, klenba byla vyspravena, pořízen nový krov a střecha pokryta plechem, natřeným jasně červenou barvou. Uvnitř, v jediné místnosti pod modřínovým stropem, byl krb, kolem lavice, v koutě stůl a police s nádobím pro přípravu jídel. Když zvěře v lesích ubývalo, měnila se totiž "bouda" na skladiště nářadí a potřeb pro lesní dělníky a skýtala jim přístřeší před nepohodou. Poslední, důkladnou opravu provedla v letech 1997-98 Opavská lesní a.s. z iniciativy ředitele Ing. Jindřicha Grossera, aby objekt mohl sloužit jako lovecká chata pro myslivce.
V přízemí v jediné místnůstce je nyní uprostřed krb, podél stěn se nacházejí dřevěné lavice a stoly. I přes den je uvnitř přítmí, protože okénky proniká jen málo světla. Podlaha byla vyspravena. Byla také opravena plechová střešní krytina a nově natřena, malý zateplený půdní prostor umožňuje nyní myslivcům i přespání. Prostranství kolem bylo vyčištěno od spadlých větví, pařezů a listí, podél stěn byly položeny betonové dlaždice a žlábky pro odvádění vody.
Nové modřínové vchodové vstupní dvéře byly opatřeny kovovou mříží. Venkovní stěny jsou obíleny, takže celkový vnější vzhled lovecké chaty působí na návštěvníky příznivým dojmem. Opodál byla pod stromy postavena dřevěná kůlna na nářadí a na naštípání dříví k vytápění chaty. Myslivci tu také skladují seno a krmivo pro zimní krmení zvěře. Byly postaveny také dva suché záchody, které nejsou ve smrkovém lese nijak nápadné. Mnoho myslivců a jejich přátel strávilo na lovecké chatě příjemné chvíle uprostřed přírody.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 21.02.2003 v 10:06 hodin