PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Kralovice


V systému veřejné správy se část kompetencí státu přenáší na tzv. pověřené obecní úřady, jejichž správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb.
ENTHÄLT GEBIET:

LOKALIZACE

DATENAKTUALISIERUNG: uživatel č. 288 org. 2, 23.02.2003 v 14:56 hodin