Cyklotrasa č. 1 v okolí Pardubic [ Cyklotrasa ]

Trasa začíná v Labské ulici u zdymadla. Odtud pojedeme po asfaltované silničce označené jako cyklotrasa pod zámeckými valy a kolem tenisových kurtů. U vstupu do zámeckého nádvoří zabočíme vlevo a vjedeme bránou na Příhrádek . Za Příhrádkem pokračujeme vlevo ulicí Anežky České, přes Bělobranské náměstí až k mostu přes Chrudimku. Před mostem odbočíme vpravo, opustíme městskou dlažbu a pokračujeme po cyklistické stezce podél Chrudimky až k Prokopovu mostu, kde křížíme frekventovanou Jahnovu ulici. Dále jedeme rovně podél Chrudimky po dlážděné cyklistické stezce až k lávce přes Chrudimku. Zde zpevněná stezka končí a my jedeme dále rovně podél Chrudimky po nezpevněné prašné cestě. Podjíždíme silniční a železniční trať, kde je krátký úsek z nerovné kamenné dlažby a za mosty pokračujeme po panelové cestě až k mostu pod Vinicí. Tam odbočíme vlevo na most a za mostem vpravo do bývalého parku Vinice. Tímto dnes příliš neudržovaným parkem jedeme po nezpevněné cestě vlevo podél jezírka do poměrně strmého svahu. Svah končí u zadní brány nemocnice v ulici Komenského. Touto ulicí jedeme na nejbližší křižovatku, kde u hostince U Vojáčků odbočíme vpravo na ulici Kyjevskou. Po této ulici pokračuje spolu s ostatní dopravou. Na další křižovatce jedeme rovně po silnici směrem na Nemošice a před obcí překonáme dva železné mosty přes Chrudimku. V Nemošicích, za hostincem U Mandysů odbočíme vpravo a jedeme Mnětickou ulicí, která se za obcí mění v nezpevněnou polní cestu a po ní pokračujeme podél zemědělského stavení ke Chrudimce. Podél Chrudimky jedeme po pěšině mezi lesem a řekou až k mostu přes Chrudimku pod Drozdicemi. Odbočíme vlevo na most a za mostem vpravo na polní cestu podél řeky, po níž jedeme až do Mnětic. V Mněticích u jezu se napojíme na silnici a pokračujeme vpravo přes most a projíždíme obcí Mnětice. Za posledním domem v obci odbočíme vlevo na asfaltovanou polní cestu a jedeme asi 1km východním směrem až k mostu přes Chrudimku, kde je menší chatová oblast. Za mostem se cesta po několika stech metrech napojuje na spojnici Žižín Hostovice. Zde odbočíme vpravo a jedeme asi 1 km po silnici až k prvnímu stavení v Hostovicích. Před tímto stavením zahneme vpravo na nezpevněnou polní cestu a pokračujeme loukami do Úhřetické Lhoty. Po pravé straně meandruje Chrudimka, vlevo v pásu křovin vede umělý kanál Zmínka převádějící vodu z Novohradky do Loučné. V Úhřetické Lhotě trasa ústí na silnici v obci. Zde odbočíme vpravo, jedeme po mostě přes Novohradku a za tímto mostem opět odbočíme vpravo na nezpevněnou polní cestu. Po této cestě lemované stromy jedeme asi 0,5 km k mostu přes Chrudimku. Před mostem zahneme vlevo a jedeme po polní cestě podél Chrudimky do obce Úhřetice, kde se na kopci napojíme na silnici. Odbočíme vpravo a jedeme asi 0,5 km po silnici až k mostu přes Chrudimku před obcí Tuněchody. Před tímto mostem odbočíme vlevo na polní cestu, po které budeme dále pokračovat v cestě podél řeky. Po několika stech metrech mineme opravený jez a po dalším asi 0,5 km se přiblížíme k osadě Kalousov. Před prvním stavením odbočíme vpravo na louku a po vyjeté cestě osadu objedeme. Po asi 100 m vyjedeme do svahu k mostu přes Chrudimku a dále pokračujeme vlevo podél řeky po polní cestě. Po necelém kilometru jízdy dojedeme k rozcestí tvaru T. Zde se dáme vlevo k železniční trati, kterou překonáme a za tratí odbočíme vpravo na pěšinu. Po této pěšině budeme pokračovat dále a ještě dvakrát budeme křížit železnižní trať, nejprve vpravo a před železničním mostem zase vlevo. To se již dostáváme na okraj Chrudimi do části nazývané Pumberka. Trasa podél Chrudimky zde končí a zbývá se vrátit zpět do Pardubic. A to buď po stejné cestě zpět anebo po dalším asi 0,5 km vyjedeme na silnici a pokračujeme vpravo po mostě přes Chrudimku ulicí Tovární. Na další křižovatce u benzínové pumpy odbočíme vpravo a přes železniční trať stoupáme po silnici směrem na Ostřešany a Nemošice. V Nemošicích u hostince U Mandysů můžeme pokračovat vlevo, po několika zatáčkách následuje les a za lesem se napojíme vpravo na značenou cyklotrasu po asfaltované silničce mezi zahrádkářskou kolonií a poli, vpravo objedeme hřbitov a vyjedeme v ulici S.K. Neumanna, kde pokračujeme po cyklistické stezce. Mineme podjezd U Sv. Anny a za ním se na světelné křižovatce napojíme na silnici a dáme se vlevo. Na další křižovatce u podchodu v ulici Karla IV odbočíme vpravo k sokolovně, objedeme ji vpravo a míříme směrem k Chrudimce, kde se u lávky přes řeku napojíme vlevo na cyklistickou stezku. Po ní pokračujeme podél Chrudimky až na Bělobranské náměstí, kde odbočíme vlevo, dále jedeme ulicí Anežky České na jejímž konci odbočíme vpravo na Příhrádek a vracíme se zpět podél zámeckých valů a tenisových kurtů na východiště trasy v Labské ulici u zdymadla.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Luděk Šorm
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134 - ředitel

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

PRŮBĚH CYKLOTRASY

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pardubice.net
Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 17.02.2003 v 21:24 hodin