PŘIPRAVUJEME: Vánoce v Perníkové chaloupce (18.11.2021 v  hodin)

Hlucký bioregion [ Území ]

Na odlesněném území byly ještě do nedávné doby rozsáhlé plochy luk. Dnes jsou druhově zdegradovány a nebo rozorány. Mokřadní vegetace byla zničena melioracemi. V této části regionu se maloplošná chráněná území nachází jen sporadicky. (Terasy - Vinohradné, Kovářův Žleb, Vlčnovský Háj a Vrchové).

LOKALIZACE

Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 01.03.2004 v 12:54 hodin