28. října [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

V oblasti je evidováno 9 adres:

čo.2/čp.761, čo.4/čp.762, čo.6/čp.763, čo.8/čp.764, čo.10/čp.765
čo.12/čp.767, čo.14/čp.769, čo.16/čp.770, čo.18/čp.771

UMÍSTĚNÍ

V LOKALITĚ EVIDUJEME

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 03.05.2003 v 19:48 hodin