PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Boží muka

Místní atraktivita

Lokalizace:
Nad lomem za hřbitovem

Datace:
19. století

Popis:
Na obdélné základně čtyřboká boží muka. Stěny hladké, prolomeny na přední horní části hlubší nikou segmentově zaklenutou. Průčelí završeno štítem. Boční stěny s vyžlábnutou římsou nese střechu sedlovou.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz
Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 10:18 hodin