Moravská Nová Ves [ Město nebo obec ]

Obec se nachází v rovině u hlavní komunikace mezi Břeclaví a Hodonínem a patří národopisně do oblasti Podluží. Katastr tvoří zejména intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Těžbou štěrkopísku vzniklo jihovýchodně od obce jezero o velikosti asi 120 ha. 2500 obyvatel.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 19.09.2021 v 14:45 hodin