PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (04.03.2023 v 10:00 hodin)

Svratka [ Vodní tok ]

Pramení na jihozápadním úpatí Žákovy hory (Žďárské vrchy) východně od obce Cikháj. Zpočátku teče na sever, poblíže osad České a Moravské Cikánky se obloukovitě lomí a teče směrem jihovýchodním až k Brnu, odtud pak jižním směrem až k ústí zleva do Dyje. Plocha povodí měří 7 140 km2, délka sjížděného toku je 152 km.

Svratka je za velké vody sjízdná ař z obce Milovy. Horní tok má ráz horské bystřiny, sjízdné za jarních vod nebo po velkých deštích. Teče poměrně rychle úzkým kamenitým korytem přes četné prahy a jízky. Ostré a nepřehledné zákruty jsou zarostlé stromy, okolí řeky je vesměs zalesněno. U obce Vír stojí přehrada - stavba socialismu, jejíž vzdutí má délku přibližně 12 km, a pod obcí Vír vyrovnávací přehrada Vír II. Úsek mezi oběma přehradami se vzhledem k svému charakteru využívá pro závody ve vodním slalomu a je zde i start MINI VTJZ. Za normálního stavu bývá úsek bez vody. Plavba po nadržené hladině Vírské přehrady není povolena (ochranné vodárenské pásmo). Pod vyrovnávací nádrží řeka proudí hezkým, občas zalesněným údolím, tok je zmírněn četnými jezy, vesměs sjízdými. U Doubravníku vstupuje Svratka do užšího kamenitého koryta s četnými peřejemi. U Štěpánovic se uklidňuje a pod Veverskou Bítýškou začíná vzdutí Brněnské přehrady. Přenášení hráze není obtížné. Pod přehradou protéká Svratka Brnem, kde tvoří krátký peřejnatý úsek, a dále teče poklidně otevřeným Dyjsko-svrateckým úvalem. Splavným, ale samostatně neuvedeným přítokem Svratky je Hodonínka (též Olešnický potok). Pramení u obce Nyklovice na Českomoravské vrchovině, obloukem doprava se stáčí přes obec Hodonín, odkud je sjízdná, ke svému ústí do Svratky na ř.km 102,7 ve Štěpánově. Má bystřinný charakter s úzkým kamenitým korytem a úzkými kaskádami. Nápadné stromy zvyšují obtížnost plavby stejně jako stupně v regulaci na posledním kilometru.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 15.10.2021 v 12:52 hodin