Cyklotrasa Karlova Studánka-Starý Rejvíz-Karlova Studánka [ Cyklotrasa ]

Karlova Studánka - Videlský kříž - Starý Rejvíz - Vrbno pod Pradědem - Karlova Studánka

Typ: cyklo
Náročnost: náročná
Časová náročnost: celodenní
Délka: 60 km

Náročnost: poměrně náročná trasa s členitým profilem, po silnicích a účelových komunikacích, vhodná pro trekkingová kola
Občerstvení: Karlova Studánka, Rejvíz, Vrbno pod Pradědem

Popis trasy: Lázeňské středisko Karlova Studánka s klimatickými lázněmi a četnými železitými prameny leží v údolí Bílé Opavy. Ještě než vyrazíme na cestu, prohlédneme si zdejší geologickou expozici a zastavíme se u umělého vodopádu.
Vydáme se po silnici do horské osady Vidly, která bývá považována za jednu z nejchladnějších a nejčistších oblastí v regionu (KČT 6029), z turistických zajímavostí uvedeme kapli sv. Hedviky. Stoupáme do sedla Videlský kříž, kde odbočíme doprava na zelenou cyklotrasu KČT 6074 souběžnou se žlutou turistickou značkou. Cesta zpočátku stoupá a později vede úbočím Lysého vrchu. Pokračujeme stále po lesní cestě kolem Spálené chaty, u níž je odbočka k Domašovu (KČT 6074). Cesty procházející pásmem Orlíka se budeme držet až k Opavské chatě. Blízko chaty je lesní hřbitov sovětských vojáků z 2. světové války a památník antifašistického odboje. Opustíme žlutou značku směřující na Kazatelny a Rejvíz a po silničce údolím Černé Opavy přijedeme na Starý Rejvíz (KČT 6074).
Můžeme odbočit na nedaleký Rejvíz, horskou obec známou rozsáhlými rašeliništi s Velkým a Malým Mechovým jezírkem a naučnou stezkou.
Z Rejvízu pojedeme po cyklotrase KČT 55, která je souběžná s červenou turistickou trasou. Nedaleko Starého Rejvízu na Zámeckém vrchu stojí zbytky středověkého hradu Koberštejna. Tato historická památka z konce 13. století tvoří dominantu krajiny.
Údolím Černé Opavy zamíříme k Drakovu, poblíž se nachází cenná technická památka dřívější železářské výroby stará vysoká pec. Dále po proudu narazíme na další technickou památku - vodní Josefský hamr. Nad ním se rozkládá přírodní rezervace Suchý vrch s porostem suťového lesa a paleontologickými nalezišti. Na úbočí Medvědího vrchu zahlédneme zbytky věžové stavby hradu Quinburka (KČT 553).
Sjedeme do horského letoviska Vrbna pod Pradědem, v němž najdeme koupaliště, ale také mimořádně hodnotnou empírovou architekturu. Na Zámeckém vrchu najdeme zříceninu hradu Fi~rstenwalde.
Nyní máme několik možností jak se dostat do Karlovy Studánky. Nejsnadnější je cesta po silnici osadou Ludvíkov (KČT 553), ale pokud chceme do přírody, zvolíme zelenou cyklotrasu Kčt 6068, po níž vystoupáme nad Ludvíkov a lesními partiemi se dostaneme k cíli úbočím Žárového vrchu k Pytlácké chatě a k přírodní rezervaci Jelení bučina se značnou vertikální členitostí a mohutnými stromy, k Sedlové boudě a úbočím Lyry k silnici do Karlovy Studánky.

PRŮBĚH CYKLOTRASY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cyklotrasy.cz
Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 20.07.2003 v 20:37 hodin