Trasa Králíky - chata Na Hedeči - Králíky [ Turistická trasa ]

Králíky náměstí-V černém dole-U studánky-chata na Hedeči- Mariánský kopec,klášter-Králíky náměstí
Typ: pěší
Náročnost: nenáročná
Čas.náročnost: polodenní
Restaurace: Králíky - tři hotely s retauracemi v centru města, možnost ubyt., celoroční provoz, chata na Hadeči - omezený sezónní provoz
Délka 8 km
Délka čas 2,75 hodin
Převýšení +220 m
Snížení -220m
Nejnižší bod 550 m
Nejvyšší bod 770 m

Příjezdové místo: Králíky - vlak, trať č. 025, autobusy ze Zábřehu, Prahy, Jeseníku a Hanušovic.
Výchozí místo: Králíky, náměstí - parkoviště.
Časový rozvrh: Králíky, náměstí - chata na Hedeči 5,5 km (2 hod.) - Mariánský kopec, klášter 0,5 km (1/4 hod.) - Králíky, náměstí 2 km (1/2 hod.).
Celkem 8 km, 2 a 3/4 hodiny.

Náročnost: nenáročná vycházková trasa, stoupání k chatě na Hedeči a sestup zpět do Králík.
Nejvyšší bod: Mariánský kopec 770 m.

Pozoruhodnosti: Králíky - klasicistní radnice, kostel sv. Michaela, muzeum; klášter na Mariánském kopci - poutní barokní bazilika, výhledy; ve městě i okolí mramorové sochy účastníků soch. sympózií "Ožívání mramoru".

Popis trasy:
Z náměstí v Králíkách se vydáme eleně značenou cestou, která nás přes Malé náměstí, ulicemi Růžovou a Karla Čapka dovede na okraj města, odkud je výhled směrem k Suchému vrchu. Alejí a po louce se dostaneme do lesa až k místu zvanému U laviček. Zde zatočíme vlevo a mírným stoupáním dojdeme k místu zvanému V černém dole. Odtud obloukem pod kótou Lískovce (776 m) se pohodlnou cestou nad údolím Tiché Orlice dostaneme k silnici nad obcí Horní Orlice. Stálým mírným stoupáním pokračujeme kolem místa U studánky, kde je pramen pitné vody a obrázek P. Marie, až do vísky Dolní Hedeč. Kolem chaty na Hedeči, kde je omezený sezónní provoz, pokračujeme ke kostelu a klášteru na Mariánském kopci. Zde na vrcholu je klášter servitů, později redemptoristů, s poutním kostelem Sedmibolestné P. Marie. Je to trojlodní barokní bazilika postavená v letech 1696 až 1700. Zakladatelem byl královehradecký biskup T. J. Becker. V klášteře jsou barokní ambity z let 1701 až 1704. V r. 1848 klášter s kostelem vyhořel. Redemptoristé kostel pronikavým způsobem renovovali. Původní oltáře byly přeneseny do ambitů, vnitřek kostela byl zařízen pseudorenesančně. Od kláštera jsou překrásné výhledy na skupinu Suchého vrchu, Kralický Sněžník a na celou Kralickou kotlinu s městem Králíky. Po rozhledech z Mariánského kopce pokračujeme v další cestě po zeleně značené cestě (souběh se žlutou značkou) nejprve schodištěm a poté alejí, ve které jsou po obou stranách kapličky. Projdeme barokní bránou s plastikami pocházejícími z let kolem r. 1700. Odtud po krátké chvíli dojdeme na náměstí v Králíkách. Králíky jsou původně hornickým městem, v jehož okolí se dobývalo železo a stříbro. Na náměstí najdeme starou klasicistní radnici (dnes muzeum) z let 1795 - 1796. Bývalý hostinec Zlatá labuť (čp. 358) má v přízemí renesanční klenby, ve Štítě je datován rokem 1736. Původní Luteránská modlitebna z r. 1576 byla v r. 1610 přestavěna na kamenný kostel, který byl v letech 1768 - 1778 barokně přestavěn na kostel sv. Michaela. Nad portálem do předsíně je barokní reliéf Krista z doby kolem r. 1700, vnitřní zařízení je z doby kolem r. 1768. Na Malém náměstí najdeme morový sloup se sochou P. Marie z doby kolem r. 1730.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 16.07.2003 v 10:48 hodin