Dělostřelecká tvrz BOUDA [ Tvrz ]

Dělostřelecká tvrz Bouda je v současné době největším muzeem československého stálého opevnění na území České Republiky. Muzeum je provozováno v dělostřelecké tvrzi Bouda, která byla součástí pevnostního systému budovaného v letech 1935 - 1938.

Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených čs. tvrzí. Společně se sousedními tvrzemi měla zesilovat pevnostgní linii v prostoru kladského výběžku, kde se dalo předpokládat nasazení početných jednotek nepřítele. Patří mezi nejmenší tvrze - tvoří ji pět objektů (srubů) postavených v nejvyšším stupni odolnosti (ve IV.římské odolnosti). Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou zvlášť odolného železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Odolávaly přímým zásahům dělostřeleckými granáty a všem tehdy známým leteckým pumám. Tyto sruby jsou hluboko v podzemí navzájem propojeny systémem chodeb a sálů. V podzemí tvrze se nacházelo vše důležité, co by jí a její posádce umožnilo bojovat v obklíčení i několik týdnů.

Po dokončení mělo osádku tvrze tvořit 316 vojáků, zvlášť vybraných a cvičených, které měla navíc posílit půlrota pěchoty, určena k boji na povrchu tvrze, v případě útoků výsadkářů, nebo průniku nepřátelských ženistů. Celkem by se asi ve tvrzi nacházelo asi 400 mužů. V září 1938 neměla tvrz ještě plně dokončenu svoji vnitřní výbavu a instalace a chyběly ještě její důležité součásti. Velitelem tvrze byl jmenová major pěchoty Jan Špale.

Stavbu všech pevnostních objektů zadávala Vojenská správa civilním stavebním firmám po vypsání konkurzu, který vyhrála pražská firma Ing.Zdenka Kruliše. Stavební ruch začal v říjnu 1936 a trval 24 měsíců. Jako první byl vybudován pěchotní srub K-S24 a jako poslední objekt K-S 22 pro dělostřeleckou věž.

Němci trvrz Boudu obsadili počátkem října 1938. Provedli zde řadu zkoušek, ale nikdy nedošlo k jejímu využití německou armádou ke skladovacím nebo jiným účelům. Došlo však k vytržení pancéřových zvonů a kopulí ze střech objektů. Odvezeny byly ale jen dva zvony z objektu, ostatní zůstaly ležet v šachtách nebo v bezprostřední blízkosti objektů.

Zkouškami byl nejvíce zdevastován pěchotgní srub K-S24, kde byly prováděny pokusy s náložemi a objekt by i postřelován. V revizní šachtě byla odpálena silná nálož, která způsobila odtržení objektu od výtahové šachty a celý objekt posunula asi o 50 cm bokem. Poškozeny byly také týlové stěny a strop objektu. Objekty K-S 21 a 22 byly postřelovány moždířem ráže 21 cm. Zásahy jsou patrné např. na střeše objektu věže K-S 22. Okolí těchto objektů je poseto desítkami kráterů. V průběhu okupace byly v podzemí tvrze vybudovány dva tzv. posuvné uzávěry. Šlo o betonové bloky, kterými bylo možné uzavřít hlavní galerii v místě vstupu do filtrovny a u strojovny. Po skončení druhé sv. války došlo k vyčištění podzemních prostor od sutě a nebezpečné munice. Byly zabezpečeny vstupy do tvrze a vyčistěna kanalizace. Počátkem 50. let se uvažovalo o zřízení velkého vojenského skladu ve tvrzi. Pro nedostatek finačních prostředků a špatné geologické podmínky byly tyto práce v roce 1951 přerušeny. Byly vyraženy pouze dvě štoly za skladištěm munice.

V letech 1954 - 1958 došlo k devastaci tvrze podnikem Kovošrot, který roztrhal na kusy zbývajících 7 pancéřových věží a jejich zbytky odvezl do hutí. Tento odvoz byl proveden bez povolení Vojenské správy. Po opuštění tvze na počátku 50. let již armáda neprojevovala o tvrz žádný zájem. Objekty a podzemí byly volně přístupné a postupem času značně chátraly. Během "černé" návštěvnosti došlo k řadě závažných úrazů, z nichž některé byly i smrtelné. To byl jeden z důvodů proč se uvažovalo o trvalém uzavření tvrze před veřejností. Změna však nastala počátkem 90. let.

OBJEKTY TVRZE
Dělostřeleckou tvrz tvořilo na povrchu pět objektů. Všechny byly postaveny ve IV. stupni odolnosti, tzn. že strop a všechny ohrožené stěny měly tloušťku 350 cm, ostatní pak 125 nebo 150 cm kvalitního železobetonu. Pancéřové prvky (zvony a kopule) měly tloušťku pancíře 30 cm. Objekty měly odolat přímému zásahu dělostřeleckým granátem do ráže 420 mm a leteckým pumám do hmotnosti 1000 kg.

Do sestavy objektů tvrze Bouda patří:
K-S 21 pěchotní srub oboustranný pravokřídlý
K-S 22 dělová otočná a výsuvná věž
K-S 22a vchodový srub
K-S 23 pěchotní srub jednostranný levý bezkřídlý
K-S 24 pěchotní srub oboustranný levokřídlý

Otvírací doba:
Květen, červen a září - pondělí - neděle 11.00 - 15.00
Říjen - sobota, neděle a svátky 11.00 - 15.00
Červenec a srpen - pondělí - neděle 11.00 - 16.00

Automobil je možné zaparkovat na parkovišti u chaty na Suchém vrchu a na tvrz dojít pěšky po červené tur.značce asi 3 km.
Vlakem je možné dojet do Těchonína, Mladkova nebo Lichkova a opět dojít pěšky z Těchonína po zelené značce, z Mladkova po žluté a z Lichkova po zelené turistické značce.

Klasická prohlídka trvá 80 - 90 minut.
Kompletní prohlídka trvá 120 - 140 minut.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bunkry.cz/bouda
Typ záznamu: Tvrz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 29.03.2005 v 09:48 hodin