Naučná stezka Stezka zdraví Brno - Lelekovice [ Naučná stezka ]

Začátek: Brno - Mokrá hora, u tenisových kurtů
Konec: Lelekovice u samoobsluhy
Délka: 9,3 km
Počet zastávek: 5 km
Zaměření: botanika, zoologie, historie
Typ stezky: pro pěší a cyklisty
Náročnost: lehká
Čas pro prohlídku: 2 - 4 hodiny
Značení: informační tabule
Průvodce: vydán v roce 2000 kanceláří Brno-Zdravé město MMB
Mapa: plán města Brna
Správce stezky: EkoCentrum Brno
CHKO - NPP: CHKO Moravský kras

1. zastavení - Proč je Mokrá Hora mokrá
Obec Mokrá Hora vznikla koncem 18. století. Za první republiky byla oblíbeným výletním místem Brňanů a zámožní brněnští obchodníci si tu stavěli svoje vily.

Avšak do historie vstoupila tato místa již mnohem dříve. Louky mezi Řečkovicemi a Mokrou Horou se dodnes nazývají "Na královce", protože tudy od pradávna vedla královská cesta z Brna do Čech.
Široká údolní niva na soutoku Ponávky s potokem Rakovcem je cennou přírodní lokalitou. Kromě rákosí a orobince tu najdeme celou škálu mokřadních rostlin, v tůňkách kladou vajíčka rosničky zelené, hnízdí tu strnad rákosní, rákosník zpěvný, ze savců tu žije například rejsec černý.

Stezka zdraví vede většinou lesem nebo po jeho okraji a má jen nepatrné převýšení. Náročnější a vhodný pouze pro pěší chůzi je jen lesní úsek mezi 4. a 5. zastavením.

2. zastavení - Člověk a krajina
Nezvykle tvarovaná krajina, starý železniční násep, zbytky mostů - to jsou pozůstatky bývalé "Tišnovky", železnice spojující Brno s Tišnovem a Novým Městem na Moravě. Nacházíme je až po ohyb Ponávky u informační tabule číslo 4. Po staré Tišnovce jezdily parní lokomotivy až do zahájení provozu na nové trati. Přestože dnes již tyto technické konstrukce pozoruhodně splynuly s krajinou, jsou dobře patrné.
V bezprostředním sousedství tohoto zastavení se nachází Vránův mlýn, který byl v provozu až do konce války. Dnes zde působí akademičtí sochaři Miloš a Patrik Vlčkovi. Místo spojující krásu vegetace a ladnost linií starého železničního náspu inspirovalo skupinu umělců k projektu cesty-galerie-arboreta. Sochařská díla v okolí cesty vedou osobitý dialog s krajinou a vytváří intenzivní pocit místa.


3. zastavení - Bývalá železniční zastávka v Jehnicích
Budova bývalé železniční zastávky Jehnice je nyní přeměněna na rekreační objekt. Nedaleký rybník je významným stanovištěm pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu. V místě, kde ze stezky odbočuje cesta do Jehnic, se nachází malý opuštěný lom na granodiorit - typickou horninu Brněnského masivu.

Přibližně o sto metrů dál může návštěvník stezky pátrat po dávno zaniklé kuriozitě: před válkou byl v těchto místech vybudován lyžařský skokanský můstek, avšak využíval se jen krátkou dobu. Jeho pozůstatky jsou dosud vidět v průseku na svahu.

Budova bývalé železniční zastávky Jehnice je nyní přeměněna na rekreační objekt. Nedaleký rybník je významným stanovištěm pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu.

4. zastavení - Zastavení u jezírka
V těchto místech bývala dříve Ponávka biologicky významným tokem, oživeným živočichy citlivými na čistotu vody, jako jsou raci nebo střevle. Postupným znečišťováním vody se rozmanitost života v Ponávce značně ochudila. Začátkem devadesátých let však byl podél Ponávky vybudován kanalizační sběrač, který odvádí odpadové vody, a tak se v Ponávce znovu objevili raci, rejsec vodní a další živočichové.

5. zastavení - Z Lelekovic na Babí lom
Obec Lelekovice je starou samostatnou zemědělskou obcí, která je vzhledem ke snadné dosažitelnosti stále častěji vyhledávána Brňany k rekreaci i bydlení. Původní selská stavení v Lelekovicích bývají upravována jako rekreační domky a úpravy mnohdy zachovávají původní vzhled zemědělských usedlostí z konce 19. a začátku 20. století.
Dominantou okolí Lelekovic je ve směru na sever geologicky významný Babí lom (562 m n.m.), kde najdete rovněž rozhlednu. Babí lom je vůbec nejvyšší vyhlídkový bod v brněnském okolí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 27.09.2004 v 08:41 hodin