Břestek

Obec Břestek s osadou Chabaně se nachází 8,5 km SZ. od Uherského Hradiště, 2 km severně od Buchlovic v údolí protékaném Zlechovským potokem v oblasti čilého cestovního ruchu v podhůří Chřibů. Nalezneme ji severně od hlavní komunikace Uherské Hradiště-Brno. Obec má 600 obyvatel.

Z obce jsou známy ojedinělé starší i mladší neolitické nálezy, na podzim roku 1898 zde byly nalezeny tři bronzové sekyrky.

Osada Břestek je poprvé připomínána roku 1141, kdy zde vlastnil 4 popluží spytihněvský kostel. Roku 1389 byl držitelem obce Bohuš ze Sazovic, po jehož smrti se o ni rozdělily jeho děti Jan ze Sazovic a Anna, provdaná za Václava z Morkovic. Syn Anny, Milota z Morkovic předal roku 1464 Břestek Mikulášovi ze Zástřizl, jenž jej předal roku 1481 Anežce ze Žákovic a Jindřichovi Podstatskému z Prusinovic a ten roku 1541 městu Hradišti. Od města získal obec již roku 1549 Břestek Mikuláš st. Buchlovický z Domamyslic, jehož synovci jej zapsali roku 1551 Janovi Ždánskému ze Zástřizl na Buchlově. Od této doby náležela obec k panství buchlovskému. Břestek byl v minulosti proslulý hrnčířstvím a kamnářstvím.
V zahradě školy se nachází pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z druhé třetiny 18. století Kaplička Panny Marie u polní cesty do Buchlovic byla postavena roku 1720. Zvonice na návsi je pozoruhodná novogotická stavba z konce 19. století (1888), pro kterou byl roku 1947 zakoupen ze sbírky místních občanů nový zvon Cyrila a Metoděje. Roku 1929 byl na návsi odhalen pomník obětem I. světové váky, roku 1970 byl přemístěn do předzahrádky školy. Typickou stavbou lidové architektury s historickým vinným sklepem - dům č. 157 v části obce Záhumní.

Část obce se nazývá Chabaně, je dnes využívána především jako rekreační oblast s velkým množstvím chat. V této část obce se nachází památný strom - sekvojovec obrovský. Strom s vrcholem poškozeným bleskem má obvod kmene 5 m a stáří je odhadováno na 200 let. Sekvojovec obrovský pochází původem ze Severní Ameriky a patří k největším stromům světa.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.093611111N, 17.355000000E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.uh.cz/chriby
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 27.10.2004 v 14:44 hodin