Ze života obce Študlov

Ze života obce Študlov

Kulturní život v obci je doprovázen svými tradicemi, i když řada z nich zanikla s příchodem technického rozvoje. Nadále se však začíná běžný rok plesem některé společenské a zájmové organizace. Plesovou sezónu tradičně končí fašankový rej s masopustní maškarní veselicí.

Velikonoční veselí spojené s církevními obřady má již nádech jara. Mrskačka začíná již v neděli velikonoční, kdy zejména mladé dívky (školačky) obcházejí s korbáčem své spolužáky. Velikonoční pondělí pak patří tradičně mužské části populace.

V létě se pravidelně pořádá dětský den za účasti místní dechové hudby "Študlovjanka". I ta má svou dávnou tradici. Založena byla r.1928. Pravidelně taky přispívá k hodovému veselí v září ke svátku sv. Matouše. Tomu je zasvěcena před 100 lety vysvěcená kaplička a také nový kostel. Hodová veselice se odbývá v sobotu před hodovou nedělí.

Adventní doba je spojena s mikulášským a čertovským rejem. Pak končí vánočními svátky, které provází opět církevní obřady v místním kostele. Většina akcí, včetně ochotnických divadelních představení, se odbývá v Kulturním domě.

Tyto a mnohé další akce organizují především členové různých zájmových organizací - hasiči, myslivci, zahrádkáři, včelaři i sportovci.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.studlov.cz
Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 13:13 hodin