[Městská památková rezervace]

Území NUTS 3: Pardubický kraj,

Počet záznamů: 3