[Přírodní park]

Region NUTS 3: Pardubický kraj,

Sätzezahl: 2