[Výlet]

Region NUTS 2: Severovýchod

Sätzezahl: 2