[Zvonice, zvonička nebo zvonkohra]

Území NUTS 4: Okres Pardubice,

Počet záznamů: 3