[Ulice nebo jiné místopisné označení]

Místní část: Valy nad Labem

Počet záznamů: 4