[Ulice nebo jiné místopisné označení]

Území obce: Ráby,
Místní část: Ráby

Počet záznamů: 2