[Krajinná památková zóna]

Území NUTS 3: Pardubický kraj,

Počet záznamů: 1