[Vesnická památková zóna]

Území obce: Mělník,

Počet záznamů: 2