[Památka UNESCO]

Území NUTS 2: Severovýchod

Počet záznamů: 1