[Biosférická rezervace UNESCO]

Území NUTS 3: Královéhradecký kraj,

Počet záznamů: 1