PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

49.69850112N, 15.950327217E [ Křižovatka ]

49.69850112N, 15.950327217E - informace z encyklopedie