Křížky v Krásné [ Kříž ]

Křížky v Krásné - informace z encyklopedie