POKUS O REKORD pro nositele jmen JAN a MARIE

Srdečně zveme nositele jmen Jan či Marie na Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky se zápisem do Perníkové matriky, které se uskuteční jako pokus o český, evropský a světový rekord každoročně 6.července od 9 do 17 hodin v sousedství hradu Kunětická hora u Pardubic.
Program akce, jež se uskuteční pod čestnou záštitou a za účasti herce Jana Čenského, slibuje příjemnou a veselou zábavu:
- Perníková matrika ® pro nositele jmen Jan a Marie
- Slavnostní otevření Síně slávy významných osobností - Janů a Marií
- Jeníčkové a Mařenky sobě i druhým pro radost (každý návštěvník může představit své koníčky a přispět k neformální zábavě)
- Cesta Českého Honzy do Pohádkového pekla
- Prstový tlustoměr pro Jeníčky a Mařenky s Vězením pro zloděje perníku
- Putování Jeníčka a Mařenky do Perníkářské dílny Ježibaby v Perníkové chaloupce
- Jan Lušovský a jeho kreslený humor
- Jarmark pro Jeníčky a Mařenky u Perníkové chaloupky
- Rozmarné písničky Jana Jeníka z Bratřic
- Lovecké trio Jana Šustra
- Výroční turistická známka s portrétem Jana Ámose Komenského
- Autogramiády nositelů jmen Jan či Marie
- ... možnost opékání buřtů v Ohništi pro 12 měsíčků, návštěvy Státního hradu Kunětická hora, občerstvení, jízdy na koních a v kočáru, ZOO pod Kunětickou horou,...
Soutěžní disciplína: Počet nositelů jmen Jan nebo Marie, kteří se v době konání rekordu osobně dostaví do Perníkové chaloupky, podají Žádost o zápis do Perníkové matriky a svoji totožnost prokáží věrohodným úředním dokladem. Za jména Jan nebo Marie jsou právoplatně uznány i jejich zdrobněliny v křestním jméně nebo příjmení (např. Jeníček, Honzík, Mařenka, Maruška, ...) i jejich zahraniční varianty, použité v jednotlivých národních verzích pohádky bratří Grimmových (Janko, Hansel, Jas, Marienka, Gretel, Malgosia,...).
Dosavadní český, evropský a světový rekord při Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky je z roku 2005: v době konání rekordu podalo Žádost o zápis do Perníkové matriky 55 Jeníčků a 40 Mařenek. Nejmladšími účastníky pokusu o rekord byli Jan Kment z Chvojence (narozen r.2005) a Marie Vaňousová z Bohuňovic (nar. 2004), jako nejstarší byli evidováni Jan Králíček z Hradce Králové (narozen 1932) a Marie Koráčková z Přelouče (narozena r. 1921). Z největší dálky dorazil Jan Novák z Frýdku-Místku, mezi účastníky pokusu byly dokonce 4 manželské páry Jan a Marie.
Perníková chaloupka ® Perníková matrika
VSTUPNÉ I REGISTRACE do Perníkové matriky ZDARMA, perníkovné Ježibaby a v Pekle celkem 50 Kč/osoba.
SPOLUPOŘADATELÉ, SPONZOŘI A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
- Muzeum perníku a pohádek
- Agentura Tradice
- Agentura Dobrý den Pelhřimov
- Český rozhlas Pardubice
- Deníky Bohemia
- Státní hrad Kunětická hora