Česká pohádková akademie

V sobotu 1.7.2006 byla v Hošticích u Volyně založena Česká pohádková akademie.

Za tímto účelem pohádkový král Zdeněk Troška vydal "Zlatou bulu hoštickou", v níž sdělil důvod založení akademie, studijní obory a jmenoval 29 vedoucích seminářů.

Zlatá bula hoštická 1.7.2006
Zlatá bula hoštická 1.7.2006

Vedoucím seminářů, "kteří již fantazii a služby Pohádkovému království prokázali," udělil čestný titul POHÁDKOLOG (PhDg.)

Jmenovací dekret
Jmenovací dekret

"Za rozvoj fantazie a pohádek" udělil pohádkový král Zdeněk Troška čestný titul pohádkolog mimo jiné malíři Jaroslavu Kerlesovi, strašidloložce Vítězslavě Klimtové, baviči Janu Rosákovi i ježibabologu Luďku Šormovi, který byl jmenován vedoucím semináře "Perníková chaloupka".

Slavnostní předání jmenovacích dekretů
Slavnostní předání jmenovacích dekretů

Zájemci o čtyřsemestrální studium České pohádkové akademie v libovolně zvolených oborech se mohou přihlásit na adrese Pohádkové království, o.s., Nám. Přemysla Otakara II. č.21, České Budějovice, telefon 386 359 470, email mapcentrum@vol.cz, www.pohadkovekralovstvi.cz

Ať žije král !!!