Dopravně neurologické vyšetření včetně EEG

THERÁPON 98, a.s.
V souladu se zákonem č.411/2005 Sb., § 87a o silničním provozu nabízí naše společnost dopravně neurologické vyšetření včetně EEG k posudku o zdravotní způsobilosti k řidičskému oprávnění.
Cena: 1.400,- Kč
Vyšetření se provádí v ambulanci neurologie MUDr. Martina Hanzlíka.
V případě zájmu kontaktujte zdravotní sestru S. Gerykovou na tel. čísle 556 870 184