Pozvánka na odbornou konferenci

Společnost THERÁPON 98,a.s., pod vedením vedoucí sestry Dagmar Luknárové pořádá 03.června 2009 ve 14.30 hod. v Kulturním a informačním středisku Sněženka v Sedlnicích odbornou konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání.
Na setkání s Vámi se těší Dagmar Luknárová, vedoucí setra
Tato odborná konference je určena pro všeobecné sestry, asistenty ochrany veřejného zdraví, porodní asistentky, zdravotnické zachranáře, zdravotně sociální pracovníky a je zařazena do kreditního systému dle vyhlášky č.321/2008 Sb.,pod registračním číslem ČAS/KK/1493/2009 s přidělením kreditních bodů:
4 kreditní body - pasivní část
10 kreditních bodů - aktivní část
5 kreditních bodů - spoluautorství

PROGRAM ODBORNÉ KONFERENCE:

14:30 - 14:40
Zahájení odborné konference
Dagmar Luknárová

14:40 - 15:00
BODE - Nové trendy v hygieně rukou
Ing. Luděk Fojtík

15:00 - 15:45
Rozsah poskytovaných služeb ve středisku následné lůžkové péče
Zuzana Al-Farra

15:45 - 16:15
Sociální dávky a příspěvky pro zdravotně postižené
Bc. Ludmila Kryšková

16:15 - 17:00
Zdravotní ošetřovatelská péče poskytovaná agenturou HOME CARE
Pavlína Simu, Eva Königová

17:00 - 17:45
CMP
Barbora Mikušová

17:45 - 18:15
Rehabilitace po CMP
Mgr. Abdallah Walweel

18:15 - 18:45
Stařecká demence
Jana Kahánková

18:45 - 19:15
Syndrom vyhoření - riziko ohrožující zdrav. pracovníky
Dagmar Luknárová

19:15 - 19:30
Diskuze, závěr semináře
Potvrzení o účasti zašlete nejpozději do 20.05. 2009 na adresu:

vedoucí sestra Dagmar Luknárová
THERÁPON 98, a.s.
Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice

nebo e-mailem: luknarova.dagmar@therapon98.czZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Organizace - oddělení:


..................................................
Jméno:


..................................................


Další účastníci:


..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


Registrační poplatek činí 150,- Kč/osoba.