Informační centrum FoS ČR otevřeno

IC FoS ČR 3. dubna 2007
FoS
V úterý 3. dubna zahájilo činnost Informační centrum Folklorního sdružení ČR. na Senovážném náměstí v Praze 1. Pražané, návštěvníci a turisté zde mohou získat informace o folklorních festivalech, slavnostech, lidových akcích, místních tradicích ze všech regionů České republiky. K disposici jsou kalendária akcí, včetně zahraničních, pozvánky, programy na jednotlivé festivaly, informační materiály o jednotlivých regionálních sdruženích a folklorních souborech, místních zvycích. Rovněž o lidových řemeslech, tradičních lidových výrobcích.
K dostání je zde i časopis Folklor a publikace vydávané Folklorním sdružením, festivalovými městy a obcemi a partnery FoS ČR. Návštěvníci Infocentra si budou moci zakoupit DVD a CD s pořady festivalů, slavností a koncertů zaměřených na folklor a lidové tradice.
Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé partnerů Folklorního sdružení, mezi nimi byl Jiří Vejvoda , ředitel ČRO 2- Praha, Slávek Hrzal , ředitel Dětské tiskové agentury, za rádio Proglas Jana Beránková.
Předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica popřál při otevření Informačního centra nejen hodně návštěvníků, ale vyzval všechny členské soubory, kterých je v republice více než tři sta i organizátory festivalů, aby využili jedinečnou možnost prezentovat v Praze své akce a svou činnost.
Adresa Informačního centra FoS ČR : Senovážné náměstí 24, Praha 1, vchod z Jeruzalémské ulice.

Dušan Macháček

Foto: Zuzana Foglarová, Český rozhlas
Foto: Zuzana Foglarová, Český rozhlas
páska
páska
Paní Čermanová a Zdeněk Pšenica
Paní Čermanová a Zdeněk Pšenica
Pan předseda v infocentru
Pan předseda v infocentru