2.12.2008 proběhne jednání představenstva a redakční rady MAS RKH

Na pořadu dne je návrh rozdělení a využití nové publikace regionu a zadání zpracování nových forem prezentace.

pozvánka v sekci dokumenty