Valná hromada Regionu Kunětické hory se uskuteční 10.11.2009

V 17.00 hod. v Perníkové chaloupce v Rábech bude zahájeno jednání členů a představitelů obcí. V rámci akce bude možno shlédnout vernisáž soutěžních fotografií.

pozvánka v sekci dokumenty