10.4.2010 jarní zpěv a varhany ve Slepoticích

V 17 hod. začíná velikonoční koncert v kostele Povýšení sv.Kříže ve Slepoticích.

Zpěv Edita Adlerová
Varhany Vladimír Roubal

Pořadatel
Obecní úřad Slepotice
Římskokatolická farnost Horní Roveň


Dobrovolné vstupné