RŠOV uspořádala výjezdní seminář do MAS Pošumaví

34 představitelů obcí, svazků obcí a MAS Pardubického kraje se zúčastnilo 7.-9.9. inspiračního semináře
Účastníci shlédli mnoho zajímavých realizovaných projektů obcí a MAS, občanských aktivit i podnikatelských činností, které tvoří symbiozu v rámci regionálního rozvoje území vč. související lokální ekonomiky. Měli možnost si promluvit s realizátory a tak získat cenné a nezprostředkované reálné zkušenosti.Účastníci konstatovali, že osobní návštěva konkrétních inspirativních realizovaných projektů společně s možností konzultací s představiteli daných obcí a organizací je nejvhodnější a nejefektivnější forma vzdělávání v rámci přípravy, realizace a administrace obdobných projektů v oblasti udržitelného rozvoje venkova.Cestovní zpráva z akce na vyžádání.