PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Chytré obce – hospodaření s vodou

Státní fond životního prostředí vás zve na seminář ohledně hospodaření s vodou dne 24. listopadu 2016 v Hradci Králové. Bližší informace včetně programu naleznete v přiložené pozvánce.

POZVÁNKA