PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Vánoce v Sezemicích

Město Sezemice si pro Vás připravilo bohatý vánoční program, který zahrnuje nejen rozsvěcení vánočního stromu či vánoční koncert. Více informací naleznete v přiloženém programu a pozvánce.
Program
Pozvánka