PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (04.03.2023 v 10:00 hodin)

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 14 z IROP

Dne 3. 9. 2020 byla vyhlášena 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory. Příjem žádostí bude probíhat od 3. 9. 2020 do 30. 10. 2020 do 12:00 hod. prostřednictvím MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/).
Seminář pro žadatele k výzvě se bude konat v kanceláři MAS RKH (Husovo nám. 790, Sezemice) dne 15.9.2020 od 9:00 hod. Seminář je poskytován ZDARMA.

Znění výzvy včetně jejich příloh a pozvánku na seminář pro žadatele s programem naleznete zde.