PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

Cena za vodné a stočné od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 byla schválena úprava ceny vodného a stočného takto:
Vodné - cena za 1m3 dodané vody 47,36 Kč + DPH
Stočné - cena za 1m3 odvedené odpadní vody 48,09 Kč + DPH.
Celé znění je uvedeno ve vyhlášce č. 19 na úřední desce Časy.