PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

MAS RKH: Přípravy výzvy MAS č. 7 z PRV

Prosíme o zvýšenou pozornost, v únoru příštího roku plánuje MAS Region Kunětické hory vyhlásit 7. výzvu MAS z Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci programového období 2014-2020, konkrétně budou vyhlášena následující fiche:
F1 Investice do zemědělských podniků
F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností v CZ NACE I, J, N 81, R 93 a N 79
F6 Neproduktivní investice v lesích,
F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy.
Pokud máte vážný zájem naši 7. výzvu MAS z PRV využít, napište na holeckova.masrkh@email.cz do 30.9. název a stručný popis projektu a předpokládané náklady projektu. Projekt by mělo být reálné podat v únoru (zde pozor především u projektů, které vyžadují stavební povolení) a zrealizovat v letech 2022-2024, proto uvádějte skutečně jen reálné projekty.

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit.